انجمن پایانه داران ایران


فهرست اعضا

انتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس توضیحات
1     نمایش جزییات
2     نمایش جزییات
3  آرتین بنادر اورند  فرشید خانیان 40880568 40880567 نمایش جزییات
4  آریا بنادر ایرانیان  جناب آقای جواد جهاندار 88888328 88190688 نمایش جزییات
5  آفتاب درخشان دریا  جناب آقای احسان مارینی 86058303 86058303 نمایش جزییات
6  اختران بندر خلیج فارس  سلمان حسین پور 33563040 33563066 نمایش جزییات
7  افق چکاد دریا  جناب آقای پژمان بهزاد پور 076-33524788 076-33524786 نمایش جزییات
8  باختر بار جنوب  جناب آقای فرید خوارزمی 02188619154 07633524859-60 07633663081-2 07633686578 نمایش جزییات
9  بازرگانی عصر متین شمال  جناب آقای مهدی خوش نظر 011-34623757 011-34623757 نمایش جزییات
10  بازرگانی و خدمات بندری ایران  علی داود ترکمان 36259014 نمایش جزییات
11  بنا گستر کرانه  جناب آقای سعید سپهری راد 88606994-6 نمایش جزییات
12  بندر سازان گناوه  جناب آقای عبدالحسین خدری 27697200 22778780 نمایش جزییات
13  پارسیان پارت خاورمیانه  جناب آقای فرج الله سلطانی 88737136-88737734 - نمایش جزییات
14  پایانه کانتینری بندر عباس آریا  جناب آقای عبدالمجید جعفری 88643435-7 88643445 نمایش جزییات
15  پایانه ها و مخازن پتروشیمی  جناب آقای عزیز اکبری 42579000 88064031 نمایش جزییات
16  پترو بار جنوب  جناب آقای عباس ناصحی 06152282920 06152282969 نمایش جزییات
17  پدید آوران امید پارس  جناب آقای محمدرضا قائم مقامی 88065931 88065933 نمایش جزییات
18  پدید آوران امید ساحل  جناب آقای سهراب قلی زاده 01134623038 01134623037 نمایش جزییات
19  تایدواتر  جناب آقای مهدی قائم مقامی 88553321 88554322 نمایش جزییات
20  ترابری بین المللی پرس  جتاب آقای امیر حسین پاک 82911 88735793 نمایش جزییات
21  تعاونی افق  جناب آقای حبیب الله اکبری منفرد 88190915 88190917 نمایش جزییات
22  توسعه خدمات دریایی و بندری ساحل شمال  جناب آقای سعید محمودی اصل 84308 88777923 نمایش جزییات
23  توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  جناب آقای سعید جعفری 84308 88777923 نمایش جزییات
24  خدمات بندری و دریایی کاوه  جناب آقای هادی کریمی 28153000 22220759 نمایش جزییات
25  خدمات دریایی و بندری بتاء  جناب آقای فواد جلیلیان 88643345 88643346 نمایش جزییات